Sme aj na facebooku

Sme aj na instagrame

V jantári sa spája očistná, oživujúca sila slnka a absorbujúca sila zeme, to mu dáva ukľudňujúci, povzbudivý a integrujúci účinok. Jeho projektívna sila prináša šťastie, krásu a lásku, lieči a ochraňuje.Detské jantárové šperky - zdravá pomoc z prírody

 

Najlepšia ponuka jantáru na slovenskom trhu


 


 

 


 
 

 

 

 

Bellady

 

www.bellady.sk

 

U nás môžeže platiť pohodlne platobnou kartou pomocou PayPal


Najkrajšie dary pochádzajú z prírody
BLCHY, KLIEŠTE TRASTE SA, PRETOŽE JANTÁROVÁ KLIATBA NA VÁS PRICHÁDZA


 


 
 


KONTAKTY

GAUCO LIMITED, s.r.o.
Partizánska 840/16A
038 21 Mošovce
tel: +421 908 279 279
fax: skype:sperkyjantar
napíšte nám
IČO:46042181
DIČ: 2023191478

NOVINKY

arr3CERTIFIKÁT PRAVOSTI Z GEMOLOGICKÉHO LABORATÓRIAarr3STAROSTLIVOSŤ O JANTÁR8 zlatých pravidiel ako sa máme o jantár starať a čistiť ho!   Jantár je citlivý, preto sa musíme...

TOVAR V AKCII

naša cena 6,67 €
naša cena 12,50 €

Najpredávanejší

naša cena 10,00 €

» JANTÁROVÁ KOMNATA


Jantárová komnata je miestnosť v Katarínskom paláci v ruskom meste Petrohrad. Ako už samotný názov hovorí, dekorácia miestnosti je vyrobená z jantárových panelov. Ornamenty vytvorené z rôznych farebných odtieňov jantáru sú doplnené florentskými mozaikami z drahých kameňov, zrkadlami, drevenými pozlátenými ornamentmi a sochami tak, že výzdoba pokrýva kompletne celú plochu stien miestnosti. Pre svoju nádheru a vysokú estetickú hodnotu je niekedy považovaná za ôsmy div sveta.

Základ dnešnej výzdoby (jantárové panely) bol zhotovený začiatkom 18. storočia v Prusku. V roku 1716 boli panely darované ruskému cárovi Petrovi a s ich použitím a dotvorením vytvoril taliansky architekt Rastrelli, Jantárovú komnatu, ako ju poznáme dnes. Počas druhej svetovej vojny ju odviezli do Kalingradu a od tej chvíle je jej osud neznámy. Po vojne bola podľa zachovaných fotografií a dokumentácie vyrobená jej kópia.

 

 

Hľadanie miesta pre Jantárový kabinet

V r.1716 jantárové panely v osemnástich debnách dopravili podľa želania Petra I. do nového hlavného mesta Ruského impéria –  Petrohradu. Peter I. tam zakladal prvé múzeum v Rusku – Kunstkameru a podľa rozhodnutia imperátora mal byť Jantárový kabinet jedným z najvzácnejších exponátov. Po tom, čo boli po transporte pod vedením petrohradského gubernátora A.D. Menšíkova debny otvorené, ukázalo sa, že niektoré panely neboli úplne dokončené a ich okamžitá inštalácia a vystavenie nebolo možné, preto sa rozhodlo o dočasnom uskladnení panelov v galérii Letného paláca. Peter I. tak ani do svojej smrti inštalované dielo vo svojej vlasti nevidel. Nakrátko boli panely vystavené v r. 1734 počas panovania imperátorky Anny Ivanovny.

O dôstojnom umiestnení tohoto umeleckého skvostu rozhodla až imperátorka Alžbeta I., dcéra Petra I. Panely Jantárového kabinetu mali krášliť audienčnú sálu jej Zimného paláca v Petrohrade. Projektom výstavby poverila svojho dvorného architekta  Francesca Bartolomea Rastreliho. Už pri projektovaní bolo architektovi jasné, že samotné panely nebudú postačovať na výzdobu celej sály. Preto do výzdoby zakomponoval nové prvky – pilastre vo vyrezávaných zlatých rámoch vyplnené zrkadlami objednanými z Francúzska, drevená a pozlátená výzdoba ríms až po strop, takisto pozlátená výzdoba rámov okien a dverí. Už pri projektovaní bolo jasné, že do kompozície bude chýbať jeden jantárový rám na zrkadlo, keďže pôvodné boli iba tri. Štvrtý Rastrelli navrhol vyrezať z dreva. Tento nápad ale cárovnú veľmi rozhneval. Problém vyriešil v r. 1745dar pruského kráľa Frodricha II., ktorý sa dozvedel o probléme s chýbajúcim rámom a dal vyrobiť v Konigsberguštvrtý rám z jantáru. Vo výzdobe rámu boli použité alegorické symboly ruskej moci – cárska koruna a dvojhlavý orol.

V rokoch 1746 - 1753sa Zimný palác a jeho miestnosti niekoľkokrát prestavovali, preto aj Jantárový kabinet bolo treba niekoľkokrát premiestňovať.

Vznik Jantárovej komnaty

Katarínsky palác

V r. 1743 imperátorka Alžbeta I.začala trinásťročnú generálnu prestavbu svojej letnej rezidencie v Cárskom Selena jedinečné hlavné cárske sídlo. V novom Katarínskom palácii chcela mať tiež veľkolepú miestnosť vykladanú drahými kameňmi podľa vzoru jantárovej audienčnej sály v Zimnom paláci. Výroba novej výzdoby bola však vo vtedajších pomeroch nemožná – cárska umelecká dielňa nedisponovala potrebnými technickými ani ľudskými kapacitami, takisto nebol dostatok vhodného materiálu. Preto poverila Rastrelliho vytvorením miestnosti s použitím jantárových panelov zo Zimného paláca. V r. 1753 tak začína vznikať Jantárová komnata, ako ju poznáme dnes.

Výzdoba Jantárovej komnaty

Jantárová komnata - panely so zrkadlami

Rastrelli musel znova riešiť problém ako pokryť obmedzeným množstvom jantárových platní ešte väčšiu plochu (nová miestnosť v Katarínskom paláci mala 96 m2). Opäť použil zrkadlové pilastre, ako aj ďalšiu veľkolepú figurálnu a ornamentálnu výzdobu z pozláteného dreva. Tri steny miestnosti sú pokryté ôsmimi veľkými obdĺžnikovými jantárovými panelmi so zdvojenými zrkadlovými pilastrami vo vyrezávaných pozlátených drevených rámoch, v ktorých sú umiestnené svietniky z pozláteného bronzu. Štvrtá stena s troma veľkými oknami nie je ozdobená jantárom. Medzery medzi oknami sú tiež vyplnené zrkadlami, čo opticky ešte zväčšuje miestnosť. Výzdobu Rastrelli rozčlenil do troch úrovní:

  • V prostrednej časti sú najväčšie jantárové panely s plochou výzdobou, v strede ktorých sú umiestnené bohato zdobené obdĺžnikové alebo oválne rámy. Každý z týchto štyroch panelov mal odlišnú kompozíciu skladajúcu sa z mohutných girlánd, ornamentov, mušlí a figúrok ľudí. Na priehľadné tabuľky jantáru boli vygravírované ornamenty a pod ne bola podložená zlatá fólia. Do jantárových rámov uprostred panelov boli vložené namiesto pôvodných malieb štyri florentské mozaiky z drahých kameňov v bronzových rámoch. Mozaiky boli zhotovené z drahých kameňov podľa malieb Giuseppe Dzokkiho. Mozaiky alegoricky zobrazovali päť zmyslov človeka („Chuť“, „Zrak“, „Sluch“ a spoločne „Hmat a Čuch“). Prázdny priestor v rámoch Rastrelli vyplnil dekoratívnymi kompozíciami s iniciálami imperátorky „EI“ (Elizaveta I.). Medzery medzi panelmi a pilastrami sú vyplnené plochými jantárovými mozaikami.
  • Spodná úroveň je pokrytá obdĺžnikovými horizontálne položenými panelmi s plochou výzdobou. Každý panel má uprostred okrúhly rám, v ktorom sa striedajú dva motívy – štylizované iniciály Fridricha I. („FR“- Fridericus Rex) s kráľovskou korunou a pruský orol s rovnakým motívom na hrudi.
  • Vrchná úroveň nad centrálnymi panelmi až po strop je vyplnená maľovanými imitáciami jantárovej výzdoby, drevenými pozlátenými soškami amorova svietnikmi.

Celkovo miestnosť osvetľovalo 565 sviecí v bronzových a drevených pozlátených svietnikoch, ktorých svetlo sa odrážalo od 24 zrkadlových pilastrov a dvoch veľkých zrkadiel umiestnených medzi oknami. V rohu miestnosti bol umiestnený rohový stolík s jednou nohou, ktorý navrhol sám Rastrelli. Neskôr bol tento stolík tiež obložený jantárom. Súčasťou zariadenia Jantárovej komnaty boli francúzske stĺpové hodiny z pozláteného bronzu na jantárovom stolíku, komody z ohýbaného dreva ruskej výroby, čínsky porcelán a biele drevené zasklené vitríny, v ktorých bola uložená zbierka výrobkov z jantáru 17. -18. storočia nemeckej, poľskej a petrohradskej provenencie.

Celá výzdoba Jantárovej komnaty bola dokončená v 60. rokoch  18. storočia. Počas štyroch rokov bolo na výzdobu Jantárovej miestnosti použitých vyše 450 kg jantáru tej najvyššej kvality. Vďaka budovaniu Jantárovej komnaty, ako aj neustálej potrebe ďalších umeleckých predmetov z drahých kameňov sa pri cárskom dvore vybudovala jedna z najlepších dielní na spracovanie jantáru a iných vzácnych kameňov v Európe.

Výzdoba Jantárovej komnaty bola v 50. rokoch 19. storočia doplnená dvojmetrovou jazdeckou sochou pruského kráľa Fridricha II.  ktorá bola zmenšenou kópiou originálu postaveného v Berlíne a ktorú dostal ako dar cár Mikuláš I..

 

Zmiznutie Jantárovej komnaty

2. svetová vojna znamenala pre Jantárovú komnatu začiatok konca. Už počas prvých dní vojny sa začali v Katarínskom paláci evakuačné práce, ktorých cieľom bolo zachrániť poklady cárskych palácov. Evakuácia začala 30. júna 1941 a trvala 83 dní, počas ktorých sa prepravovali umelecké diela do miest Novosibirsk, Sverdlovsk, Sarapul a Leningrad. Panely Jantárovej komnaty mali byť takisto odvezené do bezpečia, ale boli príliš krehké a hrozilo, že budú pri snímaní zničené. Preto sa rozhodlo o ich ponechaní na mieste a zakonzervovaní. Panely obalili papierom, gázou a vatou, okná zadebnili hrubými drevenými doskami a priestor medzi nimi vyplnili pieskom.

17. septembra 1941 bolo mesto Puškin obsadené nacistickými jednotkami. V priebehu 36 hodín celú Jantárovú komnatu demontovali a odviezli z Ruska do nemeckého Konigsbergu. V tamojšom zámku boli vystavené jantárové panely, pozlátené drevené dvere a tri florentské mozaiky (štvrtá sa stratila) do konca vojny. Po skončení vojny sa Jantárová komnata záhadne stratila a originál dodnes nebol nájdený.

 

Obnova Jantárovej komnaty

Rekonštrukcia Jantárovej komnaty, dielňa

Keďže sa ani po skončení vojny nepodarilo Jantárovú komnatu nájsť a niektoré indície smerovali k tomu, že bola zničená, bolo v júli 1979 rozhodnuté zrekonštruovať tento historický skvost nanovo podľa dochovaných dokumentov. Šlo však o komplikovanú záležitosť, nakoľko neboli dochované všetky potrebné informácie o detailoch výzdoby miestnosti, postupovalo sa podľa pôvodných nákresov a dobových fotografií. Rekonštrukcia prebiehala pomaly, súbežne s pátraním po origináli.

Autorom projektu znovuvytvorenia Jantárovej komnaty bol Alexander A. Kedrinskij a na rekonštrukcii sa podieľali špecializované tímy prevažne sovietskych reštaurátorov. Už v r. 1980  zrekonštruovaný strop (ale nie podľa originálu), vrchná časť výzdoby stien s maľovanými imitáciami jantárovej výzdoby, pozlátenými soškami amorova svietnikmi a umelecké drevené parkety. Časti s chýbajúcou jantárovou výzdobou boli zakryté plátnom. Keďže dokumentácia k stropu sa nezachovala, na strop bol namaľovaný obraz talianskeho maliara Tepola „Chronova svadba“ z 18. storočia. Pri rekonštrukcii Komnaty bol použitý výhradne kvalitný baltický jantár ťažený stáročia v osade Jantarnyj na pobreží Baltického mora. Ešte oveľa zložitejšou prácou, ako výroba jantárových panelov sa ukázala výroba florentských mozáik. Bolo treba nájsť nielen zodpovedajúci odtieň každého kameňa, ale aj rovnakú štruktúru kresby.

V r. 1994 bola dokončená obnova jantárových panelov v spodnej časti Jantárovej komnaty a rohový stolík. O dva roky neskôr, v r. 1996 reštaurátori dokončili prvú florentskú mozaiku „Zrak“. V r. 1997 bolo v Nemecku objavených niekoľko originálnych častí výzdoby Jantárovej komnaty, medzi nimi i mozaika „Hmat a čuch“ a drevené komody. V r. 2000 do projektu obnovy Jantárovej komnaty zapojila aj nemecká spoločnosť Ruhrgas, ktorá na obnovu poskytla 3,5 milióna amerických dolárov. Rekonštrukcia bola definitívne ukončená v máji 2003 (31. mája 2003) pri príležitosti 300. výročia založenia mesta Petrohrad a sprístupnená verejnosti. Celkové náklady nebolo možné vzhľadom na dlhú dobu rekonštrukcie presne vyčísliť, odhady sa však pohybujú v rozpätí desiatok miliónov amerických dolárov.

 

Pramene

  1. ? Scott-Clark, C., Levy, A., The Amber Room: The Fate of the World's Greatest Lost Treasure. Walker & Company, New York, 2004, 416 s.

 

  • wikipedia
MWQ4OT