Sme aj na facebooku

Sme aj na instagrame

V jantári sa spája očistná, oživujúca sila slnka a absorbujúca sila zeme, to mu dáva ukľudňujúci, povzbudivý a integrujúci účinok. Jeho projektívna sila prináša šťastie, krásu a lásku, lieči a ochraňuje.Detské jantárové šperky - zdravá pomoc z prírody

 

Najlepšia ponuka jantáru na slovenskom trhu


 


 

 


 
 

 

 

 

Bellady

 

www.bellady.sk

 

U nás môžeže platiť pohodlne platobnou kartou pomocou PayPal


Najkrajšie dary pochádzajú z prírody
BLCHY, KLIEŠTE TRASTE SA, PRETOŽE JANTÁROVÁ KLIATBA NA VÁS PRICHÁDZA


 


 
 


KONTAKTY

GAUCO LIMITED, s.r.o.
Partizánska 840/16A
038 21 Mošovce
tel: +421 908 279 279
fax: skype:sperkyjantar
napíšte nám
IČO:46042181
DIČ: 2023191478

NOVINKY

arr3CERTIFIKÁT PRAVOSTI Z GEMOLOGICKÉHO LABORATÓRIAarr3STAROSTLIVOSŤ O JANTÁR8 zlatých pravidiel ako sa máme o jantár starať a čistiť ho!   Jantár je citlivý, preto sa musíme...

TOVAR V AKCII

Najpredávanejší

naša cena 10,00 €

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu a dodávateľa – veľkoobchodu s jantárovými šperkami

http://www.sperkyjantar.sk

 

  1. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu a predajca firma GAUCO LIMITED, s.r.o., IČO: 46 042 181 , DIČ: 2023191478

Kupujúci – fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoby, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu: www.sperkyjantar.sk

Objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

  1. Objednávanie tovaru

Objednávka vzniká na základe objednania tovaru v internetovom obchode www.sperkyjantar.sk prostredníctvom elektronickej pošty a telefonicky (telefonická objednávka následne musí byť potvrdená aj písomne). Po doručení objednávky kupujúci bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo e-mailom, za účelom potvrdenia objednávky. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.


Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu pre doručenie tovaru, telefónne číslo, objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru, počet kusov z každej položky a spôsob úhrady tovaru.

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj ďalšie identifikačné údaje ako: IČO, SK DIČ, fakturačné údaje a kontaktnú osobu s telefónnym číslom.

Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

 

III. Storno objednávky

Kupujúci – má právo stornovať objednávku v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru, v prípadne bezdôvodného zvýšenia ceny tovaru.
Predávajúci – si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak kupujúci na objednávke uvádza nepravdivé osobné údaje, alebo sa výrazným spôsobom zmenila veľkoobchodná cena tovaru

 

  1. Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky, pri tovare, ktorý sa dá vkladať do nákupného košíka je ihneď. Pri prevode na účet predávajúceho, ihneď po pripísaní prislušnej celkovej sumy s DPH, ktorá bola určená v objednávke, na účet predávajúceho. Pri dobierke ihneď.  V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.


Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru za platobných podmienok, ktoré platia v deň potvrdenia objednávky predávajúcim,
  • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky,
  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.

Predávajúci nezodpovedá za:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

 

  1. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Všetky ceny v našom internetovom obchode a katalógoch sú uvedené v EURs DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad – faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.


Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Kupujúci môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

Platba vopred  prevodom na účet. Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu. Cena poštovného a balného v tomto prípade je 2 EUR s DPH. Po pripísaní sumy na účet spoločnosti GAUCO LIMITED, s.r.o. Vám bude ihneď expedovaný Vami objednaný tovar.  Všetky ceny poštovného sú stanovené podľa platných taríf Slovenskej pošty a zásielkových spoločnosti.

Pri vykonávaní prevodu peňazí v hotovosti na účet spoločnosti GAUCO LIMITED, s.r.o. sa prirátava k cene poštovného a balného aj bankový poplatok, dokopy suma 3,50 EUR s DPH.

Objednaný tovar zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty – na dobierku. Cena poštovného a balného v tomto prípade je 2,80 EUR s DPH. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.

Objednaný tovar zašleme prostredníctvom  zásielkovej služby DPD – na dobierku. Zásielková služba ako jediná na Slovensku poskytuje aj platbu platobnou kartou za tovar. Cena poštovného a balného v tomto prípade je 5,60 EUR s DPH. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky kuriérovi. Pri tomto spôsobe platby môžete využiť aj platbu kartou Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA electron a V-pay doručovateľovi zasielateľskej služby DPD.

 

Objednaný tovar zašleme prostredníctvom  zásielkovej služby DPD – prevodom vopred na účet spoločnosti GAUCO LIMITED, s.r.o. Cena poštovného a balného v tomto prípade je 4,80 EUR s DPH. 

Pri objednávkach nad 60,- EUR s DPH poštovné neúčtujeme, iba pri objednávkach prostredníctvom Slovenskej pošty. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.


Pri objednávkach nad 120,- EUR s DPH poštovné neúčtujeme, pri objednávkach prostredníctvom kuriéra DPD. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

 

Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

V prípade cien, poštovného a spôsobu platby u dlhodobého obchodného partnera – veľkoodberateľa sú všeobecné obchodné podmienky upravené Dodatkom č. 1, kde sú presne stanovené obchodné podmienky pre daného veľkoodberateľa.

  1. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sperkyjantar.sk plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebuje niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zasielanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sperkyjantar.sk, spoločnosť GAUCO LIMITED,  s.r.o. Vás v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie GDPR) a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, účinného od 25.5.2018 že poskytnuté údaje v súlade s Článkom 6, odsek 1 písmeno b.) nariadenia GDPR v rozsahu titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, mailová adresa a telefonický kontakt získané v súlade s §10 ods.3 písm. b) Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov budú spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov v informačnom systéme spoločnosti, nakoľko uvedené osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie kúpno-predajnej zmluvy, v ktorej zákazník vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Spoločnosť Gauco limited. s.r.o. prehlasuje, že poskytnuté údaje budú využívané výlučne na účel, pre ktoré boli získané a nebudú využívané na marketingové aktivity spoločnosti. 

Osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, poštová adresa, mailová adresa a telefonický kontakt budú poskytnuté za účelom dodania tovaru prepravnej spoločnosti, ktorá je zmluvným partnerom spoločnosti Gauco limited s.r.o. na základe sprostredkovateľskej zmluvy. 

V prípade nejasností vo veci spracovania osobných údajov sa môže dotknutá osoba obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, prostredníctvom emailovej adresy: riaditelka@sperkyjantar.sk . Telefonický kontakt: 0908279279

 

V záujme spravodlivého a transparentného spracovania osobných údajov má dotknutá osoba následujúce práva: právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, doplnenie neúplných údajov, právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov, na základe, ktorého môže dotknutá osoba môže získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

VII. Záruka a reklamačný servis

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá za chyby výrobku, ktoré sa objavia v priebehu užívania tovaru. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným, nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou, prípadne inou doručovateľskou službou na adresu: GAUCO LIMITED, s.r.o,  Partizánska 840/840, 038 21  Mošovce. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku Vám budú spätne uhradené (na vyžiadanie) v prípade uznania reklamácie. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením. Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete a kópiu faktúry.
Pri vybavovaní reklamácie sa postupuje v súlade so zákonmi č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to na e-mailovú adresu: riaditelka@sperkyjantar.sk .Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu tovaru a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. V prípade, že vrátený tovar je v inom ako neporušenom stave a obale, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, znečistený tovar, poškodený obal). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

 

  1. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením alebo zaslaním objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Vzťahy neupravené týmto Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniam Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok.

Alternatívne riešenie sporu (RSO)

Vážení zákazníci,
Dovoľte, aby sme Vás informovali o Vašich právach a nárokoch, ktoré si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Riešenie sporov využitím alternatívneho riešenia sporu Vám šetrí peniaze aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní, bez značných finančných nákladov.

 

OGNkNG